Hawera Touch Module - Finals

Thursday, December 16, 2010 12:00 AM

Hawera Touch Module - Finals at Hawera Soccer Grounds, Turuturu Road, Hawera. 

Venue: Hawera Soccer Grounds, Turuturu Road, Hawera