Sanfords Open Mixed Xmas Golf Tournament

Sunday, December 14, 2014 12:00 AM

Sanfords Open Mixed Xmas Golf Tournament, excellent prizes.  Entries to Jim 274 8678 or Agi 272 9132

Venue: Manaia Golf Club